perjantai 14. joulukuuta 2012

Allekirjoitukset Jäähallin puoltokirjeessä

Hankkeen alkupuolen puoltokirjelmän allekirjoitukset ja niiden käyttäminen hallia puoltavina argumentteina ovat herättäneet runsaasti spekulaatioita keskustelupalstalla. Lähetin 14.12.2012 allaolevan viestin yhtä lukuunottamatta kaikille allekirjoituksensa antaneille.

------

Hei,

Olette vuonna 2009 allekirjoittaneet Kaarela-Seuran laatiman puoltokirjeen Karhu-kissat ry:n ajamasta hallihankkeesta.

http://kaarelanjaahallihanke.blogspot.fi/2012/11/2532009-kaarela-seuran-puoltokirje.html

Olen ruvennut keräämään Kaarelan jäähallihanketta koskevaa aineistoa blogiin, ja 2009 kerätyn puoltolistan nimet ovat herättäneet runsaasti spekulaatiota siitä, puoltaisivatko kyseiset tahot hanketta nykyisessä muodossaan. Keskustelupalstoilla on myös kyselty joidenkin allekirjoitusten luonnetta, onko allekirjoitukset annettu henkilönä vai nimen jälkeen mainitun seuran nimissä?

Ajattelin että helpoin tapa ottaa asiasta selvää on kysyä suoraan asianosaisilta. Tämä viesti on lähetetty yhtä lukuunottamatta kaikille allekirjoituksensa antaneille.

Tulen myös julkaisemaan tämän sähköpostin sekä kantansa esiin haluavien kommentit blogissani, jos et halua nykyistä mielipidettäsi julkiseen jakeluun niin mainitsethan siitä!

1.Allekirjoititko alkuperäisen puoltokirjelmän taustaryhmäsi nimissä vai henkilönä?
2.Puoltaisitko hanketta sen nykymuodossa?
3.Muita kommentteja hallista tai hankkeesta?

-----

Vuonna 2009 hanketta kaavailtiin olemassa olevan urheilukentän päälle, lopetuslistalla olevan koulun tontille. Halliin kaavailtiin tiloja myös ei-jääurheilijoille.

Tällä hetkellä hanke on edennyt kaavaluonnoksiin asti ja tontti on vaihtunut viereiseen, moottoritien suoja-alueena toimivaan metsikköiseen tonttiin. Halliin ei myöskään ole enää suunnitteilla kuin kuntosali ja pieni voimistelusali jääharrastajien lämmittelyä varten.

Tarkempia faktoja, lausuntoja sekä aikajanan hankkeesta löytää blogista. Kävijämäärät ovat olleet pienessä kasvussa avaamisesta lähtien, joten tässä on nyt hyvä mahdollisuus tuoda kantansa esiin!

keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Lähiseudun jäähallit ja kentät

Kaarelassa on tällä hetkellä useita ulkojääkenttiä sekä muutaman kilometrin säteellä on neljä jäähallia.

Kaavailtu hallinpaikka punaisella, jäähallit sinisellä ja ulkojääkentät vihreällä.


Ympäristötarkastajan lausunnon kommentteja

Ympäristötarkastajalta tiedusteltiin huhtikuussa minkä perusteella he ovat antaneet lausunnon;

"Luontotietojärjestelmän mukaan, kyseisessä kohteessa ei ole mitään arvokasta."

Kyseinen alue ei kuulu edes luontotietojärjestelmään

Hänelle kerrottiin myös, että kyseisessä kohteessa oli monen vuoden aikana Nuolihaukan pesä, mikä metsänhoidon yhteydessä vuonna 2010 kaadettiin. Hän sanoi, että Nuolihaukan pesistä on vähän tietoa ja ettei tienyt tästä pesästä...
Myös palokärkiä esiintyy kohteessa...

---

"Hei!
Luontotietojärjestelmän arvokkaiden kasvikohteiden aineisto perustuu kattavaan ruutukartoitukseen, jossa Helsingin neliökilometriruudut ja viheralueilta hehtaarin kokoiset ruudut on käyty läpi. Jos Kaarelan metsikössä olisi Kasemattikallion tyyppistä lajistoa, se olisi tullut tietoon tässä kartoituksessa. Palokärjen reviiri on erittäin laaja. Helsingin ulkoilualueina hoidetut metsät sisältävät sille enemmän ravintoa kuin Etelä-Suomen talousmetsinä hoidetut metsät keskimäärin, joten palokärjen näkee Helsingissä helpommin kuin vaikkapa Tuusulassa. Palokärki on arvolaji, mutta sen vierailu jossakin metsikössä ei vielä tee paikasta linnustollisesti arvokasta luontotietojärjestelmän tarkoittamassa mielessä.

Luontotietojärjestelmässä on rajattu ne alueet, jotka ovat olleet inventointia tehneen asiantuntijan mielestä erityisen arvokkaita. Se ei tarkoita sitä, ettei näiden rajausten ulkopuolella olisi luontoarvoja, mutta asettaa alueet luonnonarvojen suhteen jonkinlaiseen merkittävyysjärjestykseen. On hyvin tiedossamme, että asukkaat kokevat lähiluontonsa arvokkaaksi, mutta tämän arvostuksen mittaaminen on vaikeaa ja se ei siksi saa päätöksenteossa samaa painoa kuin teknis-taloudelliset ja luonnontieteelliset arvot. Ongelma ei kuitenkaan ole ratkaistavissa sillä, että täydentäisimme luontotietojärjestelmää asukkaiden havaintojen ja toiveiden mukaisesti. Järjestelmä ei ole täydellinen, mutta kuitenkin suhteellisen kattava ja pyrkii eri alueiden tasapuoliseen arviointiin.
ystävällisin terveisin ***** *******
ympäristötarkastaja - miljöinspektör

8/2011

"Hei!
Lautakunnalla ei ole ollut mitään huomautettavaa, ja tällöin lausunnon antaa muodollisesti ympäristökeskus. Pöytäkirjaan tai lausuntokirjeeseen ei kirjata mitään argumentteja. Esityslistaa valmistellaan meidän virkamiesten työnä. Luontoasioissa meidän keskeinen lähteemme on luontotietojärjestelmä, johon on koottu luonnontieteellisillä perusteilla erityisen merkittäviä luonnonalueita. Luontoarvoja on toki kaupungissa muillakin viheralueilla ja viheralueiden ulkopuolellakin. Kaavoja tehtäessä luontotietojärjestelmän tietoja täydennetään tarpeen mukaan erillisselvityksin, mutta näin pienialaisissa kaavamuutoksissa niitä ei yleensä vaadita. Lähiluonnon merkitys asukkaille jää tällaisissa tapauksissa valitettavasti vähälle huomiolle, eikä sen mittaamiselle oikein olekaan vakiintuneita menetelmiä. Yksi tapa on kysyä kerro kartalla –palvelun avulla mielipaikkoja, mutta tätä menetelmää käytetään Helsingissä lähinnä viheraluesuunnittelussa, ei kaavoituksessa.
ystävällisin terveisin ***** ******
ympäristötarkastaja - miljöinspektör

Kaupunginosasivut

Kaarelan kaupunginosasivulla on käyty aktiivista keskustelua jäähallihankkeen tiimoilta.

Tästä keskusteluun

tiistai 4. joulukuuta 2012

Mielipidekirjoitukset Hesarissa

Molempien osapuolien adressit ja koonti jätetyistä mielipiteistä 28.2.2012
Asukkaiden keräämässä vastustavassa adressissa 800 nimeä.

Tämä metsä kaadetaan jäähallin tieltä
Kuvia jäähallin paikaksi kaavaillusta pikkumetsästä (2.5.2012)

----------

Karhu-Kissojen puheenjohtaja Jari Kostiainen kirjoitti Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen 24.5.-----

Paikallisaktiivit kirjoittivat vastineen Jari Kostiaisen kirjoitukseen

Helsingin Sanomat 28.5.2011, Mielipide
Kaikki Kaarelan yhteisöt eivät tue jäähallihanketta
 
Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja liikuntavirastoissa sekä eräässä urheiluseurassa ajetaan hanketta asemakaavan mukaisen puiston muuttamiseksi harjoitusjäähallin tontiksi Kaarelassa Maununnevalla.

Karhu-Kissojen puheenjohtaja Jari Kostiainen (HS Mielipide 24. 5.) väittää, että vain parin omakotitalon asukkaat puolustavat puiston säilyttämistä ja että kaikki alueella toimivat yhteisöt ovat hallihankkeen takana. Kaarelan omakotiyhdistys, jossa on yli 400 jäsenmaksun maksanutta jäsentä, on kuitenkin jättänyt hyvin kriittiset lausunnot helmikuussa ja huhtikuussa jäähallin asemakaavan valmisteluun ja luonnokseen. Kaupunkisuunnitteluvirastolle jätetyssä jäähallin asemakaavan vastustajien nimilistassa oli yli sata nimeä, ja vastineita on jätetty yli 40. Käsittääksemme Kaarela-Seuran myönteinen kanta on yksin seuran puheenjohtajan nimissä esitetty kannanotto. Kirkon kannaksi taas ei riittäne vain kirkkoherran mielipide, ja leijonienkin joukossa on myös hankkeen vastustajia.

Alueella olevat muinaismuistot ovat suojelukohteita, eikä niiden paikalle voi rakentaa. Olemme sitä mieltä, että kyseinen tontti ei sovi esitettyyn käyttötarkoitukseen. Olemme esittäneet jäähallia rakennettavaksi esimerkiksi Kuninkaantammen alueelle tai Hämeenlinnanväylän itäpuolelle, Pirkkolan urheilupuiston eteläpuolelle tai sitten Itä-Helsinkiin. Mikäli alueellemme rakennettaisiin liikuntahalli, siinä tulisi ottaa paremmin huomioon paikallisten asukkaiden toiveet ja tarpeet. Jääurheilijat on mielestämme kovin kapea kohderyhmä. Alueen asukkaiden toiveiden mukaisia liikuntamuotoja ovat esimerkiksi tanssi, voimistelu, uinti ja sisäpelit.
Me Kaarelan kaupunginosan asukkaat haluamme säilyttää alueen viihtyisänä asuinalueena. Kaarelan jäähallihankkeen tontin ovat "löytäneet" henkilöt, jotka eivät asu alueella. On kohtuutonta, jos Maununnevan asukkaat leimataan tämän hankkeen vastustamisen vuoksi nuorten ja lasten sekä jääurheilun harrastajien vihamiehiksi. Me olemme ihan tavallisia helsinkiläisiä ja kannatamme nuorten ja lasten ohjaamista liikunta- ja muiden harrastusten pariin.

Reijo Valkeapää, Heimo Laine ja Briitta Koskilehto

 ----

Kaarelaseura kirjoitti vastineen Helsingin Sanomissa 31.5.


perjantai 30. marraskuuta 2012

25.3.2009 Kaarela-seuran puoltokirje

25.3.2009
Kaarela-seuran puoltokirje hallihankeesta, tässä vaiheessa siis oli puhetta puukoulun kentälle rakennettavasta liikuntahallista. Hanke on muuttunut tämän kirjelmän jälkeen merkittävästi, mutta tähän kannatuskirjeeseen allekirjoituksensa antaneet kannattajat mainitaan edelleen hanketta tukevina tahoina.

-----keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Metsäsuunnittelijan mielipide, huhtikuu 2011

Sain paikallisaktiivilta kaupungin metsäsuunnittelijan mielipiteen aiheesta, huomionarvoista että asemakaavaa on esitetty muutettavaksi jo 2010 marraskuussa ja kaupungin metsäsuunnittelija on saanut hankkeesta tiedon 2011 huhtikuussa.

-----

Lähettäjä: xxxxxx
Lähetetty: 18. huhtikuuta 2011
Vastaanottaja: xxxxx
Kopio:xxxxxxx

Aihe: Kaarelan jäähalli Hei!(…tiedoksi myös KPO:n ja STARA:n vastaavat)


Sain vasta viime viikolla tietooni kaavailut Kaarelan jäähallista. Hanke voi herättää paljon keskustelua, koska lyhyen ajan sisällä kyseiselle alueelle on kaupungin taholta tuotettu tavoitteiltaan ristiriitaiset suunnitelmat. Kaupunkimetsät ja niiden hoito ovat parasta aikaa luonnonsuojelutahojen erityistarkkailussa. Alue- ja luonnonhoitosuunnitelmissamme käytämme valtakunnallista viheralueiden hoitoluokitusta. Sen mukaisen ”Arvometsä” -hoitoluokan (C5) käyttö on noussut yhdeksi ”kuumaksi perunaksi”. Asia on ollut useasti esillä mm. rakennusviraston aluesuunnittelua kommentoivassa, kaupunginjohtajan päätöksellä perustetussa luonnonhoidon työryhmässä. Lisäksi ympäristökeskus teettää tänä vuonna kaupunkialueella Metso-ohjelman mukaisten arvokkaiden luontoalueiden kartoituksen. Metson arvokohteisiin sisältyvät vanhat tai eri-ikäisrakenteiset, runsaasti lahopuuta sisältävät, luonnontilaisen kaltaiset metsiköt. Jäähallin sijoituspaikaksi kaavaillusta metsiköstä löytyy nimenomaan tämänkaltaisia pirteitä. Samat piirteet olivat myös tehdyn arvometsäluokituksen perusteena.

Ohessa on ote Kaarelan luonnonhoitosuunnitelmasta 2008-2017. Se perustuu yleisten töiden lautakunnan 26.6.2008 hyväksymään Kaarelan aluesuunnitelmaan. Nyt jäähallille kaavailtu alue on siis suunnitelmassa luokiteltu nimenomaan hoitoluokkaan C5, eli arvometsäksi (…kuvion rajaus ja kuvaus liitteessä). Saman metsikköalueen pohjoisosia on hoidettu lähinnä maisemaa ylläpitäen ja sodanaikaiset linnoituslaiteet huomioiden. Luonnonhoitosuunnitelman metsänhoitotyöt ympäröivällä alueella on toteutettu vasta viime vuonna (2010). Suunnitelmasta ja eri tiedotekartoista on käynyt ilmi, kyseisen alueen hoitoluokitus ja alueen luontoarvojen mukaiset tavoitteet sekä hoidon ulkopuolelle luontoarvojen perusteella rajattu alue. Alue- ja luonnonhoitosuunnitelmista on tiedotettu laajasti suunnitteluvaiheessa, suunnitelman valmistumisen yhteydessä ja vielä paikallisesti toimenpiteiden toteutusvaiheessa. Suunnitelmat löytyvät Rakennusviraston nettisivuilta. Luonnonhoitosuunnitelma: http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/lhs/Kaarela_lhs_2008_2017_www.pdf
 
Omasta mielestäni lähialueelta olisi ehkä löydettävissä jäähallin sijoittamiselle luonto- ja muiltakin arvoiltaan merkityksettömämpiä alueita, kuten esim. Kanneltien suoja-alue samalla kohdalla Hämeenlinnanväylän länsipuolella, hieman pohjoisempi Kalannin puisto Hämeenlinnanväylän kupeessa tai vaikkapa Etelä-Kaarelan yläasteen lähistön avoimet alueet.

Terveisin xxxxxx, Metsäsuunnittelija, Helsingin kaupunki

Vaihtoehtoiset paikat

Nykyinen kohde
Suojametsikkö Kaarelan raitin ja Hämeenlinnantien välissä

+ Hyvät liikenneyhteydet
+ Hyvin tavoitettavissa myös ilman autoa

- Alueen tiestö alimitoitettu hallin aiheuttamalle liikenteelle
- Metsikkö on metsänhoitosuunnitelmassa luokiteltu arvometsäksi (C5)
- Alueella on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoitteita
- Massiivinen halli istuu huonosti omakotialueen maisemaan
- Alueella on jo nyt jääkenttä joka paremmalla hoidolla riittäisi harrastelijaluistelijoiden käyttöön     

Suurin osa tämän hallihankkeen vastustajista ei ole vastustamassa itse hanketta, vaan hankkeen kaavailtua sijaintia omakotialueen lähimetsässä.

Keskusteluyhteys hankkeen toteuttajapuolen kanssa ei kuitenkaan ole erityisen hyvä...

"Elokuussa 2011 Kanneltalolla Bogomoloff rintarottingilla sanoi meille vastustajille, ettei keskustele muista kohteista..."
Jäähalli mittakaavassa sijoitettuna kaavailtuun kohtaan.

Tässä muutamia esiinnostettuja ehdotuksia hallin vaihtoehtoiseksi toteutuspaikaksi.


Kannelmäen prisman/Kauppakeskus Kaaren takana, Hämeenlinnantien ja Kehä 1 kulmassa oleva metsikkö

+ Hyvin tilaa isommallekin hallille
+ Hyvät liikenneyhteydet
+ Hyvin tavoiotettavissa myös ilman autoa
+ Kauppakeskus hyötyisi saattoliikenteestä
+hellä asutusta

- Kyseiselle tontille kaavaillaan toimistorakentamista

Jäähalli mittakaavassa Kannelmäen prisman/Kauppakeskus Kaaren taakse jäävällä tontilla.

Pirkkolan urheilupuiston alue

+ Valmis infra
+ Hyvät liikenneyhteydet
+ Hyvin tavoitettavissa myös ilman autoa
+ Tunnettu paikka

- Sijainti keskuspuistossa hankaloittaa rakennuskelpoisten kohtien löytämistä
Jäähalli mittakaavassa Pirkkolan maauimalan ja urheilukenttien välissä. Kuvassa näkyvät hallit ovat Pirkkolan jää- ja palloiluhalli.
Jäähalli mittakaavassa Pirkkolan urheilupuiston Maunulan puoleisen parkkipaikan vieressä
Maununnevan lumenkaatopaikka 
+ Hyvät liikenneyhteydet
+ Hyvin tavoitettavissa myös ilman autoa
+ Jäähallikäyttö tuottaisi todennäköisesti vähemmän haitallisia aineita metsään
+ Parantaisi alueen liikuntamahdollisuuksia
+ Kevyen liikenteen näkökulmasta todella lähellä Kannelmäen asemanseutua jolla varmasti asuisi paljon näitä pelastettavia syrjäytymisvaarassa olevia nuoria

- Lumenkaatopaikasta ei olla näillänäkymin luopumassa, joten hanketta tuskin tänne voisi toteuttaa

Jäähalli mittakaavassa Suomalais-Venäläisen koulun vieressä lumenkaatopaikan eteläpuolella
Maunulan lumenkaatopaikka/Läjitysalue(?)

+ Hyvät liikenneyhteydet
+ Sijainti ei häiritse ketään
+ Urheilumajan kahvilatoiminnalle lisää käyttäjiä

- Kevyen liikenteen kannalta hieman syrjässä
- Keskuspuistoalueelle rakennusluvan saaminen voi olla vaikeaa

Konalan teollisuusalueet
+ Valmis infra
+ Hyvät liikenneyhteydet
+ Turvalliset kevyenliikenteen reitit mätäjoen varresta
- Tilat eivät ole jäähallikäyttöön rakennettuja
- Tontit yksityisomistuksessa   
Jäähalli mittakaavassa nykyisen Konalan jäähallin paikalla

Hämeenlinnanväylän ja Etelä-Kaarelan yhteiskoulun väliin jäävä metsikkö

- Hanke ei mahdu kyseiseen kohtaan  

lauantai 24. marraskuuta 2012

9.11.2010 Esitys asemakaavan muutoksesta

 

-Esityksessä puhutaan virheellisesti Vihdintiestä, myöhempiin versioihin korjattu Hämeenlinnantieksi

perjantai 23. marraskuuta 2012

Kari Varvikko ja paikallislehti Tanotorvi

Kasaan tänne linkkejä Tanotorven artikkeleihin ja siellä julkaistuihin mielipidekirjoituksiin aiheesta. Laittakaa kommenttiboksiin maininta missä numeroissa juttuja on ollut, kotoa ei löydy montaakaan numeroa ja nettilehtien selaaminen on melko hidasta...

Hankkeen vastustajat ovat kritisoineet lehden ottamaan ja vahvasti julkituomaa kantaa hankkeen puolestapuhujina. Ainoana paikallislehtenä Tanotorvi on hyvässä asemassa tuomaan esiin omia painotuksiaan hankkeen uutisoinnissa tai uutisoimatta jättämisessä.

----

Tanotorvi-lehti

Tanotorvi-lehti on ilmestynyt Helsingissä Kaarelan kaupunginosassa vuodesta 1964. Lehti on kuulunut jo yli 40 vuotta Kaarelan kaupunginosan arkeen. Se on pitkä ja ansiokas taival paikallislehdelle. Tänään lehti on paitsi Kaarelan, myös koko läntisen Helsingin ja Vantaan kaupunkirajan (Myyrmäki, Kaivoksela, Louhela) kulttuuri- , urheilu- ja kotiseutujulkaisu. Se välittää tietoja alueen tapahtumista, ottaa kantaa erilaisiin ongelmiin, viihdyttää ja toimii asukkaiden etujen parantamiseksi.

Lehti ilmestyy 12 kertaa vuodessa 16-24 sivuisena Eurotabloidina. Kaarelassa tehdyn lukijatutkimuksen mukaan lehden tuntee 98,94 % ja sitä lukee tai selaa 95,74 % ihmisistä. Tanotorvella on noin 80 000 lukijaa. Lehti tukee paikallista kulttuuri-, urheilu- ja yritystoimintaa.
 

Tanotorvi 10/2012
Sivu 2
Päätoimittaja Kari Varvikko ottaa pääkirjoituksessaan kantaa jäähallihankkeeseen ja syyttää jälleen alueen omakotiyhdistystä 'nimbyilystä'.

Tanotorvi 10/2011
Sivu 10
Artikkeli kaavamuutoksen esittelytilaisuudesta.

Tanotorvi 6/2011
Sivu 3
Päätoimittaja Kari Varvikko ottaa pääkirjoituksessaan kantaa jäähallihankkeeseen ja syyttää alueen omakotiyhdistystä 'nimbyilystä'
Sivu 4
Kirsi Seppälä esittää Lukijalta-palstalla jäähallin vastustajien näkökulman aiheeseen
Sivu 10
Kaarela-seuran hallituksen vetoomus jäähallihanketta puoltavan adressin allekirjoittamiseksi

Tanotorvi 3/2011
Kannessa iso maininta ja kuva silloisesta suunnitelmasta
sivu 4
Kerrotaan jäähallia koskevasta keskustelutilaisuudesta

Michael Perukankaan blogi

Michael Perukangas on ottanut Blogissaan neljästi kantaa hankkeeseen. Perukangas on kannelmäkeläinen 1980-1991 (koulun 3.luokasta ylioppilaaksi) ja sen jälkeen kolmeen otteeseen Kannelmäessä asunut sekä Malminkartanossa työkseen asukastyötä tehnyt porvoolaistunut kaupunkisosiologi.

Maununnevan jäähallisuunnitelma on kelvoton (11.11.2011)
Linkki Tanotorven artikkeliin komennteineen

Uhraako kaupunkisuunnittelulautakunta maununnevan jääkiekolle (28.2.2012)
Kaupunkisuunnittelulautakunnallekin lähtenyt kirje jäähallihankkeesta

Salailua ja vääriä todistuksia jäähallista (18.4.2012)
Prosessin hoitamisen avoimuutta käsittelevä kirjoitus

Tämä metsä kaadetaan jäähallin tieltä (2.5.2012)
Kuvia jäähallin paikaksi kaavaillusta pikkumetsästä

torstai 22. marraskuuta 2012

Adressit ja kirjalliset mielipieet

Tilastollisesti Helsingistä on n. 65% adressin allekirjoittaneista,
lähiseudun asukkaiden määrää on hankala arvioida
Karhu-Kissat

Kaarelankin seudulla toiminut pitkäikäinen urheiluseura Karhu-Kissat ry on julkaissut internetissä jäähallihankkeen puolesta adressin. Seurasta kerrottiin, että 1.2.2012 mennessä adressin oli käynyt allekirjoittamassa yli 1 800 henkilöä.

Adressiin pääsee tutustumaan osoitteessa http://www.adressit.com/jaahallihanke

Adressin yhteydessä olevassa mainostekstissä on vanhentunutta tietoa ja kaavaluonnoskuvakin on parin vuoden takaa. Tarkkaa sijoituspaikkaa ei mainita.
Paikallisaktiivit

Paikallisaktiivit keräsivät alueelta 800 nimeä kattavan jäähallihanketta vastustavan adressin.

KUTSU

Kaarelan Jäähalli-hankkeen kumoaminen

Adressi allekirjoitus

K-Kauppa Maununneva edustalla
Kaarelantie 14

TI 06.09.2011 klo 16.00-20.00
To 08.09.2011 klo 16.00-20.00
La 10.09.2011 klo 12.00-14.00
Su 11.09.2011 klo 12.00-14.00
Ke 14.09.2011 klo 16.00-20.00

*Jäähalli tuhoaa alueen luontoa
-Alue on kaavoitettu viher,-ja virkistysalueeksi

*Alue on Museoviraston suojelema
-tykkitie on muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Lain mukaan sen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kieletty. Tässäkin tapauksessa, vaikka sen on uskottu olleen tuhoutuneen
muinaismuistolaki suojelee sitä

*Jäähalli lisää liikennettä
-Esim. Paloheinän jäähallin liikenne talviaikana on huomattu huomattavasti vilkkaamaksi kuin viereisen golfkentän liikenne kesäaikana
-N. 90% käyttäjistä saapuu hallille autolla

*Jäähalli tuo meluhaittoja
-Mm. Malmin jäähallin meluhaitat ovat suuremmat kuin Kehä I:n (2008)
-Myllypuron jäähallin DB on ylittänyt huomattavasti sallitun

*Lähistöllä on jo kaksi muuta jäähallia
-Pirkkolaan 2,5 km
-Paloheinään 2,1 km

*Jäähallihanke ei sovi suunnitellulle alueelle
-Suunniteltu paikka liian ahdas
-Hankkeen ympärille ei jää yhtään tilaa
-Hankkeen paikka esim. teollisuusalueelle
-Autoille ei ole osoitettu tarpeeksi isoa parkkialuetta
Arvoisa adressin vastaanottaja
Olemme keränneet nämä yli 800 nimeä keskustelemalla Maununnevalla ja sen välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten kanssa. Adressin allekirjoittaneista yli 90% ovat Maununnevan asukkaita.
Maununnevan väestömäärä on seuraavanlainen:
0-7- vuotiaita 632
18-64- vuotiaita 1624
ja yli 65-vuotiaita 297
Adressin allekirjoittaneiden osuus on siis alueellisesti erittäin kattava."

 

 

 

 

 Kirjalliset mielipiteet, tilanne 28.2.2012


Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastollesaapunut kirjeitse 199 mielipidettä, joista 14 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, 28 asemakaavan ensimmäistä muutosluonnosta ja 157 korvaavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja tarkennettua asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi on saapunut 8 mielipidekirjettä, joita ei ole kirjattu, koska ne ovat nimettömiä tai allekirjoitus ei ole tunnistettavissa. Suullisia mielipiteitä on esitetty asukastapaamisissa ja puhelimitse. Kirjeisiin sisältyy 67 toisintoa samasta kirjeestä sekä hanketta vastustava adressi (19.10.2011), jossa on yli 800 allekirjoittajaa.

Saadut mielipiteet kohdistuivat siihen, että jäähallin aiheuttama liikenne ja ympäristöhäiriöt kuormittavat asuntoaluetta, rakentaminen hävittää metsää ja tykkitien, ja että halli ei sovi pientaloalueen kaupunkikuvaan. Kirjeissä otettiin vilkkaasti kantaa myös jäähallien sijainnin
tasapuolisuuteen ja ehdotettiin parempia sijoituspaikkoja. Useissa mielipiteissä huomautettiin yhteen urheilulajin suunnatun hallin palvelevan vain suppeata käyttäjäryhmää. Hanketta kannattavia mielipiteitä esitettiin kirjallisesti 41 kpl.Vastauksia kysymyksiin

Ihan jokaiseen en löytänyt vastausta, mutta jatkan etsiskelyä... 

Kiitokset keskustelupalstan suokaverille, pari kysymystä löysi taas vastauksensa!


Kenen aloitteesta hanke on lähtenyt?

Ja milloin?

Karhu-Kissat ry esitti toukokuussa 2009 kaupunginhallitukselle jäähallin rakentamista Maununnevalle, ns. puukoulun viereen Kaarelan kentälle. Tavoitteena oli rakentaa kaksiratainen jäähalli ja hiekkatekonurmi sekä tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja. Esitystä olivat kannattamassa mm. Kaarela-Seura ja Kaarelan alueella toimivia urheiluseuroja. Liikuntavirasto käynnisti selvitykset esityksen mukaisen hallihankkeen toteuttamisesta. Liikuntavirasto totesi, että Kaarelan kenttä ei ole tarkoituksenmukainen ja selvitti kaupunkisuunnitteluviraston kanssa muita mahdollisia paikkoja. Useista vaihtoehdoista sopivimmaksi valikoitui Hämeenlinnanväylän (hakemuksessa lukee virheellisesti Vihdintie) ja Kaarelan kentän välissä oleva suojaviheralue. Marraskuussa 2010 liikuntavirasto teki kaupunkisuunnitteluvirastolle esityksen asemakaavan muuttamiseksi jäähallin rakentamista varten. Hallin toteuttaja olisi Jääkenttäsäätiö, mikä hallinnoi ja ylläpitää suurinta osaa Helsingin jäähalleista. Jäähallin tontti siirtyisi yleisen käytännön mukaisesti sisäisenä vuokrauksena liikuntavirastolle, joka jatkovuokraa sen hallin toteuttajalle.”Kaarelan jäähallin rakentaminen on sidoksissa Konalan hallin toiminnan loppumiseen lähivuosina. Tilapäisesti teollisuustontilla toimivalle hallille on läntisiltä alueilta etsitty pysyvää paikkaa jo vuosia. Useita, myös kirjeissä mainittuja paikkoja, on tutkittu, ja esteeksi ovat lähes aina nousseet liikenne- ja maaperäongelmat. Maununnevan etuja ovat mm. hyvät liikenneyhteydet ja sijainti asutuksen reunassa.”Kaavaluonnoksen vireilletulosta on ilmoitettu 31.12.2010


Ketkä ovat puoltaneet hanketta?Tilanne 28.2.2012Puoltaneet


Jääkiekkoseura Karhukissat
Kaarela-seura 
Helsingin liikuntahallit Oy 
Kannelmäen voimistelijat Ry
Kannelmäen peruskoulun johtokunta
Suomen taitoluisteluliitto
Kelkkajääkiekkoseura SHT Sledshammers ry
Tanotorvi-lehti sekä päätoimittaja Kari VarvikkoKritisoineet


Kaarelan omakotiyhdistys
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
Rakennusviraston metsäsuunnittelija -> kohde on arvometsä, C5.


(Pikkulinnut tosin ovat laulaneet että Kannelmäen voimistelijat eivät nykyisestä jääpainotteisesta suunnitelmasta ole todellakaan ilahtuneet...)


Kenelle hanke on tarkoitettu?

Jääurheilun harrastajille, vaikka muistakin lajeista on mainintoja silloin tällöin.


Koska alueen asukkaille on tullut tieto?

21.3.2011 on pidetty aiheesta keskustelutilaisuus kannelmäen peruskoululla.


Kenen hanke on ja mikä on omistajan toimiala?

Jääkenttäsäätiön, joka hallinnoi pääkaupunkiseudun jäähalleja.


Mikä on hankkeen kokonaispituus
? Tällä hetkellä noin 120m 

Leveys? 65m
Korkeus? Korkeintaan 10m nykyisestä maanpinnasta


Missä ne konsertit järjestetään?
Missä kohtaa sijaitsee monitoimitilat?

Viimeisimmissä versiossa ei mitään mainintaa näistä. Ensimmäisissä oli hallin lisäksi pallokenttä ja mainintoja sisäliikuntatiloista.


Luonnoskuva 3 D:nä?
Ei todennäköisesti ole vielä tehty

 
Mihin läjitetään lumet?

Virallinen vastaus:
Osa jäähalleista syntyvistä lumista sulatetaan hallissa ja osa käytetään esimerkiksi latujen pohjustukseen. Välivarastointi tapahtuu tontilla ja ylimääräiset lumet kuljetetaan lumen vastaanottopaikoille.

Kommentti kaupungiosasivuilta...
"Läjitys läjiä ei todellakaan kuskata lumenkaatopaikalle. Käykää katsomassa Paloheinä ja Malmi." Myyrmäen jäähallin takaosa tuntuisi puoltavan tätä näkemystä.


Kuka kustantaa Kaarelanraitin siirron itäänpäin?

Kuka kustantaa kevyeenliikenteen väylän hankkeen ja uuden Kaarelanraitin väliin?

Ilmeisesti nämä on budjetoitu kaupungille, täysin varma en ole.


Alueen asukkaiden hyöty, jos ei kuulu jääkiekkoseuraan?

Urheiluhallit Oy alunperin lupaillut kolmea kaikille luistelijoille vapaata vuoroa viikossa.


Onko hanke kaupunkikuvaan soveltuva hanke?

Kaupunkirakenteellisesti jäähalli sijoittuu omakotialueiden keskelle, mutta sellaiseen paikkaan, jossa Hämeenlinnanväylä jakaa osat erilleen ja myös toisessa suunnassa alueelle muodostuu epäjatkuvuuskohta liikenneväylän ramppialueen maankäytön takia. Jäähalli sijoittuu suojaviheralueelle, joka on osa suurimittakaavaista liikenneympäristöä. Jäähalli ei rinnastu rakennustavaltaan, esim. korkeuden ja mittakaavansa suhteen omakotiasutukseen, vaan toimii erilaisuudellaan kaupunkirakennetta jäsentävänä ja monipuolistavana tekijänä.Kaupunkikuvaan sopivuus on otettu huomioon mm. viheralueiden puuston ja istutusten merkitystä korostavissa määräyksissä, toimintaan kuuluvien häiriötekijöiden minimointina sijoittelun avulla sekä asettamalla määräyksiä rakennuksen ilmeestä. Jäähallirakennuksen enimmäiskorkeus on pienennetty 12 metristä 10 metriin, koska kentät rakennetaan peräkkäin ja jänneväli kapenee. Itäjulkisivusta tulee vähintään 1/4 olla ikkunaa. Rakennuksen julkisivuissa tulee käyttää päävärinä punaruskean tai -keltaisen sävyjä ja katemateriaalin tulee olla väriltään tumma eikä se saa olla korkeakiiltoinen.”


Kaarelantien liikennemäärät tällä hetkellä?

Lisäys hankkeen toteutuessa?Alueen asukkaiden mielipide:Kaarelantien liikenne lisääntyisi 500 auton verran vuorokaudessa, mikä on yhden viidenneksen lisäys. Suureksi ongelmaksi muodostuu liikenteen kasvu useilla Kaarelan kapeilla kaduilla,
joilla jo nyt liikkuu noin 8 500 autoa vuorokaudessa ja Hämeenlinnanväylällä vastaava luku on peräti 64 000. Halli lisää myös Hakuninmaan kautta kehältä tulevaa liikennettä.Kaavoittajien vastine:Jäähalli lisää alueen liikennemääriä noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenne uudelle jäähallille tulee pääasiassa Hämeenlinnanväylää pitkin, Kanneltien ja Kaarelan raitin kiertoliittymän kautta. Jäähallin tuottama liikenne ei lisää merkittävästi Kaarelantien liikennettä, joka nykyisin on noin 3 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.


Mikä oli alkuperäinen sijainti hankkeelle?

/Löytämieni tietojen pohjalta kyseistä hanketta on alusta asti suunniteltu juuri tähän/ eipä ollutkaan...

Alkuperäinen sijainti oli Maununnevan kenttä.
Kentän pinta-ala on 3504 m². Siihen suunniteltiin mahtipontista urheilukeskittymää.


Suurin osa vastauksista löytyy Vuorovaikutusraporitti 28.2.2012 -tiedostosta (pdf)

tiistai 20. marraskuuta 2012

Kaavaluonnokset

Kaaviokuva 14.3.2011
Tässä versiossa on vielä mukana pallokenttä ja halli on neliömäinen.
 
Kaaviokuva 16.9.2011
Tästä versiosta pallokenttä on kadonnut ja halli muuttunut pitkäksi ja kapeaksi. Tämä on se versio jota nyt ollaan toteuttamassa.

Havainnekuva 28.2.2012
Viimeisin löytämäni havainnekuva hallista


 3D-kuva hallista
Kuvan lainaaminen tai kopiointi on kielletty ilman Mika Anttilan/Visualcomponentsin lupaa!
Kuvan lainaaminen tai kopiointi on kielletty ilman Mika Anttilan/Visualcomponentsin lupaa!