torstai 22. marraskuuta 2012

Vastauksia kysymyksiin

Ihan jokaiseen en löytänyt vastausta, mutta jatkan etsiskelyä... 

Kiitokset keskustelupalstan suokaverille, pari kysymystä löysi taas vastauksensa!


Kenen aloitteesta hanke on lähtenyt?

Ja milloin?

Karhu-Kissat ry esitti toukokuussa 2009 kaupunginhallitukselle jäähallin rakentamista Maununnevalle, ns. puukoulun viereen Kaarelan kentälle. Tavoitteena oli rakentaa kaksiratainen jäähalli ja hiekkatekonurmi sekä tuottaa monipuolisia liikuntapalveluja. Esitystä olivat kannattamassa mm. Kaarela-Seura ja Kaarelan alueella toimivia urheiluseuroja. Liikuntavirasto käynnisti selvitykset esityksen mukaisen hallihankkeen toteuttamisesta. Liikuntavirasto totesi, että Kaarelan kenttä ei ole tarkoituksenmukainen ja selvitti kaupunkisuunnitteluviraston kanssa muita mahdollisia paikkoja. Useista vaihtoehdoista sopivimmaksi valikoitui Hämeenlinnanväylän (hakemuksessa lukee virheellisesti Vihdintie) ja Kaarelan kentän välissä oleva suojaviheralue. Marraskuussa 2010 liikuntavirasto teki kaupunkisuunnitteluvirastolle esityksen asemakaavan muuttamiseksi jäähallin rakentamista varten. Hallin toteuttaja olisi Jääkenttäsäätiö, mikä hallinnoi ja ylläpitää suurinta osaa Helsingin jäähalleista. Jäähallin tontti siirtyisi yleisen käytännön mukaisesti sisäisenä vuokrauksena liikuntavirastolle, joka jatkovuokraa sen hallin toteuttajalle.”Kaarelan jäähallin rakentaminen on sidoksissa Konalan hallin toiminnan loppumiseen lähivuosina. Tilapäisesti teollisuustontilla toimivalle hallille on läntisiltä alueilta etsitty pysyvää paikkaa jo vuosia. Useita, myös kirjeissä mainittuja paikkoja, on tutkittu, ja esteeksi ovat lähes aina nousseet liikenne- ja maaperäongelmat. Maununnevan etuja ovat mm. hyvät liikenneyhteydet ja sijainti asutuksen reunassa.”Kaavaluonnoksen vireilletulosta on ilmoitettu 31.12.2010


Ketkä ovat puoltaneet hanketta?Tilanne 28.2.2012Puoltaneet


Jääkiekkoseura Karhukissat
Kaarela-seura 
Helsingin liikuntahallit Oy 
Kannelmäen voimistelijat Ry
Kannelmäen peruskoulun johtokunta
Suomen taitoluisteluliitto
Kelkkajääkiekkoseura SHT Sledshammers ry
Tanotorvi-lehti sekä päätoimittaja Kari VarvikkoKritisoineet


Kaarelan omakotiyhdistys
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys
Rakennusviraston metsäsuunnittelija -> kohde on arvometsä, C5.


(Pikkulinnut tosin ovat laulaneet että Kannelmäen voimistelijat eivät nykyisestä jääpainotteisesta suunnitelmasta ole todellakaan ilahtuneet...)


Kenelle hanke on tarkoitettu?

Jääurheilun harrastajille, vaikka muistakin lajeista on mainintoja silloin tällöin.


Koska alueen asukkaille on tullut tieto?

21.3.2011 on pidetty aiheesta keskustelutilaisuus kannelmäen peruskoululla.


Kenen hanke on ja mikä on omistajan toimiala?

Jääkenttäsäätiön, joka hallinnoi pääkaupunkiseudun jäähalleja.


Mikä on hankkeen kokonaispituus
? Tällä hetkellä noin 120m 

Leveys? 65m
Korkeus? Korkeintaan 10m nykyisestä maanpinnasta


Missä ne konsertit järjestetään?
Missä kohtaa sijaitsee monitoimitilat?

Viimeisimmissä versiossa ei mitään mainintaa näistä. Ensimmäisissä oli hallin lisäksi pallokenttä ja mainintoja sisäliikuntatiloista.


Luonnoskuva 3 D:nä?
Ei todennäköisesti ole vielä tehty

 
Mihin läjitetään lumet?

Virallinen vastaus:
Osa jäähalleista syntyvistä lumista sulatetaan hallissa ja osa käytetään esimerkiksi latujen pohjustukseen. Välivarastointi tapahtuu tontilla ja ylimääräiset lumet kuljetetaan lumen vastaanottopaikoille.

Kommentti kaupungiosasivuilta...
"Läjitys läjiä ei todellakaan kuskata lumenkaatopaikalle. Käykää katsomassa Paloheinä ja Malmi." Myyrmäen jäähallin takaosa tuntuisi puoltavan tätä näkemystä.


Kuka kustantaa Kaarelanraitin siirron itäänpäin?

Kuka kustantaa kevyeenliikenteen väylän hankkeen ja uuden Kaarelanraitin väliin?

Ilmeisesti nämä on budjetoitu kaupungille, täysin varma en ole.


Alueen asukkaiden hyöty, jos ei kuulu jääkiekkoseuraan?

Urheiluhallit Oy alunperin lupaillut kolmea kaikille luistelijoille vapaata vuoroa viikossa.


Onko hanke kaupunkikuvaan soveltuva hanke?

Kaupunkirakenteellisesti jäähalli sijoittuu omakotialueiden keskelle, mutta sellaiseen paikkaan, jossa Hämeenlinnanväylä jakaa osat erilleen ja myös toisessa suunnassa alueelle muodostuu epäjatkuvuuskohta liikenneväylän ramppialueen maankäytön takia. Jäähalli sijoittuu suojaviheralueelle, joka on osa suurimittakaavaista liikenneympäristöä. Jäähalli ei rinnastu rakennustavaltaan, esim. korkeuden ja mittakaavansa suhteen omakotiasutukseen, vaan toimii erilaisuudellaan kaupunkirakennetta jäsentävänä ja monipuolistavana tekijänä.Kaupunkikuvaan sopivuus on otettu huomioon mm. viheralueiden puuston ja istutusten merkitystä korostavissa määräyksissä, toimintaan kuuluvien häiriötekijöiden minimointina sijoittelun avulla sekä asettamalla määräyksiä rakennuksen ilmeestä. Jäähallirakennuksen enimmäiskorkeus on pienennetty 12 metristä 10 metriin, koska kentät rakennetaan peräkkäin ja jänneväli kapenee. Itäjulkisivusta tulee vähintään 1/4 olla ikkunaa. Rakennuksen julkisivuissa tulee käyttää päävärinä punaruskean tai -keltaisen sävyjä ja katemateriaalin tulee olla väriltään tumma eikä se saa olla korkeakiiltoinen.”


Kaarelantien liikennemäärät tällä hetkellä?

Lisäys hankkeen toteutuessa?Alueen asukkaiden mielipide:Kaarelantien liikenne lisääntyisi 500 auton verran vuorokaudessa, mikä on yhden viidenneksen lisäys. Suureksi ongelmaksi muodostuu liikenteen kasvu useilla Kaarelan kapeilla kaduilla,
joilla jo nyt liikkuu noin 8 500 autoa vuorokaudessa ja Hämeenlinnanväylällä vastaava luku on peräti 64 000. Halli lisää myös Hakuninmaan kautta kehältä tulevaa liikennettä.Kaavoittajien vastine:Jäähalli lisää alueen liikennemääriä noin 300 ajoneuvolla vuorokaudessa. Liikenne uudelle jäähallille tulee pääasiassa Hämeenlinnanväylää pitkin, Kanneltien ja Kaarelan raitin kiertoliittymän kautta. Jäähallin tuottama liikenne ei lisää merkittävästi Kaarelantien liikennettä, joka nykyisin on noin 3 900 ajoneuvoa vuorokaudessa.


Mikä oli alkuperäinen sijainti hankkeelle?

/Löytämieni tietojen pohjalta kyseistä hanketta on alusta asti suunniteltu juuri tähän/ eipä ollutkaan...

Alkuperäinen sijainti oli Maununnevan kenttä.
Kentän pinta-ala on 3504 m². Siihen suunniteltiin mahtipontista urheilukeskittymää.


Suurin osa vastauksista löytyy Vuorovaikutusraporitti 28.2.2012 -tiedostosta (pdf)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisua, lähetäthän kommenttisi vain kerran.