keskiviikko 5. joulukuuta 2012

Ympäristötarkastajan lausunnon kommentteja

Ympäristötarkastajalta tiedusteltiin huhtikuussa minkä perusteella he ovat antaneet lausunnon;

"Luontotietojärjestelmän mukaan, kyseisessä kohteessa ei ole mitään arvokasta."

Kyseinen alue ei kuulu edes luontotietojärjestelmään

Hänelle kerrottiin myös, että kyseisessä kohteessa oli monen vuoden aikana Nuolihaukan pesä, mikä metsänhoidon yhteydessä vuonna 2010 kaadettiin. Hän sanoi, että Nuolihaukan pesistä on vähän tietoa ja ettei tienyt tästä pesästä...
Myös palokärkiä esiintyy kohteessa...

---

"Hei!
Luontotietojärjestelmän arvokkaiden kasvikohteiden aineisto perustuu kattavaan ruutukartoitukseen, jossa Helsingin neliökilometriruudut ja viheralueilta hehtaarin kokoiset ruudut on käyty läpi. Jos Kaarelan metsikössä olisi Kasemattikallion tyyppistä lajistoa, se olisi tullut tietoon tässä kartoituksessa. Palokärjen reviiri on erittäin laaja. Helsingin ulkoilualueina hoidetut metsät sisältävät sille enemmän ravintoa kuin Etelä-Suomen talousmetsinä hoidetut metsät keskimäärin, joten palokärjen näkee Helsingissä helpommin kuin vaikkapa Tuusulassa. Palokärki on arvolaji, mutta sen vierailu jossakin metsikössä ei vielä tee paikasta linnustollisesti arvokasta luontotietojärjestelmän tarkoittamassa mielessä.

Luontotietojärjestelmässä on rajattu ne alueet, jotka ovat olleet inventointia tehneen asiantuntijan mielestä erityisen arvokkaita. Se ei tarkoita sitä, ettei näiden rajausten ulkopuolella olisi luontoarvoja, mutta asettaa alueet luonnonarvojen suhteen jonkinlaiseen merkittävyysjärjestykseen. On hyvin tiedossamme, että asukkaat kokevat lähiluontonsa arvokkaaksi, mutta tämän arvostuksen mittaaminen on vaikeaa ja se ei siksi saa päätöksenteossa samaa painoa kuin teknis-taloudelliset ja luonnontieteelliset arvot. Ongelma ei kuitenkaan ole ratkaistavissa sillä, että täydentäisimme luontotietojärjestelmää asukkaiden havaintojen ja toiveiden mukaisesti. Järjestelmä ei ole täydellinen, mutta kuitenkin suhteellisen kattava ja pyrkii eri alueiden tasapuoliseen arviointiin.
ystävällisin terveisin ***** *******
ympäristötarkastaja - miljöinspektör

8/2011

"Hei!
Lautakunnalla ei ole ollut mitään huomautettavaa, ja tällöin lausunnon antaa muodollisesti ympäristökeskus. Pöytäkirjaan tai lausuntokirjeeseen ei kirjata mitään argumentteja. Esityslistaa valmistellaan meidän virkamiesten työnä. Luontoasioissa meidän keskeinen lähteemme on luontotietojärjestelmä, johon on koottu luonnontieteellisillä perusteilla erityisen merkittäviä luonnonalueita. Luontoarvoja on toki kaupungissa muillakin viheralueilla ja viheralueiden ulkopuolellakin. Kaavoja tehtäessä luontotietojärjestelmän tietoja täydennetään tarpeen mukaan erillisselvityksin, mutta näin pienialaisissa kaavamuutoksissa niitä ei yleensä vaadita. Lähiluonnon merkitys asukkaille jää tällaisissa tapauksissa valitettavasti vähälle huomiolle, eikä sen mittaamiselle oikein olekaan vakiintuneita menetelmiä. Yksi tapa on kysyä kerro kartalla –palvelun avulla mielipaikkoja, mutta tätä menetelmää käytetään Helsingissä lähinnä viheraluesuunnittelussa, ei kaavoituksessa.
ystävällisin terveisin ***** ******
ympäristötarkastaja - miljöinspektör

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisua, lähetäthän kommenttisi vain kerran.