keskiviikko 28. marraskuuta 2012

Metsäsuunnittelijan mielipide, huhtikuu 2011

Sain paikallisaktiivilta kaupungin metsäsuunnittelijan mielipiteen aiheesta, huomionarvoista että asemakaavaa on esitetty muutettavaksi jo 2010 marraskuussa ja kaupungin metsäsuunnittelija on saanut hankkeesta tiedon 2011 huhtikuussa.

-----

Lähettäjä: xxxxxx
Lähetetty: 18. huhtikuuta 2011
Vastaanottaja: xxxxx
Kopio:xxxxxxx

Aihe: Kaarelan jäähalli Hei!(…tiedoksi myös KPO:n ja STARA:n vastaavat)


Sain vasta viime viikolla tietooni kaavailut Kaarelan jäähallista. Hanke voi herättää paljon keskustelua, koska lyhyen ajan sisällä kyseiselle alueelle on kaupungin taholta tuotettu tavoitteiltaan ristiriitaiset suunnitelmat. Kaupunkimetsät ja niiden hoito ovat parasta aikaa luonnonsuojelutahojen erityistarkkailussa. Alue- ja luonnonhoitosuunnitelmissamme käytämme valtakunnallista viheralueiden hoitoluokitusta. Sen mukaisen ”Arvometsä” -hoitoluokan (C5) käyttö on noussut yhdeksi ”kuumaksi perunaksi”. Asia on ollut useasti esillä mm. rakennusviraston aluesuunnittelua kommentoivassa, kaupunginjohtajan päätöksellä perustetussa luonnonhoidon työryhmässä. Lisäksi ympäristökeskus teettää tänä vuonna kaupunkialueella Metso-ohjelman mukaisten arvokkaiden luontoalueiden kartoituksen. Metson arvokohteisiin sisältyvät vanhat tai eri-ikäisrakenteiset, runsaasti lahopuuta sisältävät, luonnontilaisen kaltaiset metsiköt. Jäähallin sijoituspaikaksi kaavaillusta metsiköstä löytyy nimenomaan tämänkaltaisia pirteitä. Samat piirteet olivat myös tehdyn arvometsäluokituksen perusteena.

Ohessa on ote Kaarelan luonnonhoitosuunnitelmasta 2008-2017. Se perustuu yleisten töiden lautakunnan 26.6.2008 hyväksymään Kaarelan aluesuunnitelmaan. Nyt jäähallille kaavailtu alue on siis suunnitelmassa luokiteltu nimenomaan hoitoluokkaan C5, eli arvometsäksi (…kuvion rajaus ja kuvaus liitteessä). Saman metsikköalueen pohjoisosia on hoidettu lähinnä maisemaa ylläpitäen ja sodanaikaiset linnoituslaiteet huomioiden. Luonnonhoitosuunnitelman metsänhoitotyöt ympäröivällä alueella on toteutettu vasta viime vuonna (2010). Suunnitelmasta ja eri tiedotekartoista on käynyt ilmi, kyseisen alueen hoitoluokitus ja alueen luontoarvojen mukaiset tavoitteet sekä hoidon ulkopuolelle luontoarvojen perusteella rajattu alue. Alue- ja luonnonhoitosuunnitelmista on tiedotettu laajasti suunnitteluvaiheessa, suunnitelman valmistumisen yhteydessä ja vielä paikallisesti toimenpiteiden toteutusvaiheessa. Suunnitelmat löytyvät Rakennusviraston nettisivuilta. Luonnonhoitosuunnitelma: http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/lhs/Kaarela_lhs_2008_2017_www.pdf
 
Omasta mielestäni lähialueelta olisi ehkä löydettävissä jäähallin sijoittamiselle luonto- ja muiltakin arvoiltaan merkityksettömämpiä alueita, kuten esim. Kanneltien suoja-alue samalla kohdalla Hämeenlinnanväylän länsipuolella, hieman pohjoisempi Kalannin puisto Hämeenlinnanväylän kupeessa tai vaikkapa Etelä-Kaarelan yläasteen lähistön avoimet alueet.

Terveisin xxxxxx, Metsäsuunnittelija, Helsingin kaupunki

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisua, lähetäthän kommenttisi vain kerran.