torstai 22. marraskuuta 2012

Adressit ja kirjalliset mielipieet

Tilastollisesti Helsingistä on n. 65% adressin allekirjoittaneista,
lähiseudun asukkaiden määrää on hankala arvioida
Karhu-Kissat

Kaarelankin seudulla toiminut pitkäikäinen urheiluseura Karhu-Kissat ry on julkaissut internetissä jäähallihankkeen puolesta adressin. Seurasta kerrottiin, että 1.2.2012 mennessä adressin oli käynyt allekirjoittamassa yli 1 800 henkilöä.

Adressiin pääsee tutustumaan osoitteessa http://www.adressit.com/jaahallihanke

Adressin yhteydessä olevassa mainostekstissä on vanhentunutta tietoa ja kaavaluonnoskuvakin on parin vuoden takaa. Tarkkaa sijoituspaikkaa ei mainita.
Paikallisaktiivit

Paikallisaktiivit keräsivät alueelta 800 nimeä kattavan jäähallihanketta vastustavan adressin.

KUTSU

Kaarelan Jäähalli-hankkeen kumoaminen

Adressi allekirjoitus

K-Kauppa Maununneva edustalla
Kaarelantie 14

TI 06.09.2011 klo 16.00-20.00
To 08.09.2011 klo 16.00-20.00
La 10.09.2011 klo 12.00-14.00
Su 11.09.2011 klo 12.00-14.00
Ke 14.09.2011 klo 16.00-20.00

*Jäähalli tuhoaa alueen luontoa
-Alue on kaavoitettu viher,-ja virkistysalueeksi

*Alue on Museoviraston suojelema
-tykkitie on muinaismuistolain (295/1963) suojaama kiinteä muinaisjäännös. Lain mukaan sen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on kieletty. Tässäkin tapauksessa, vaikka sen on uskottu olleen tuhoutuneen
muinaismuistolaki suojelee sitä

*Jäähalli lisää liikennettä
-Esim. Paloheinän jäähallin liikenne talviaikana on huomattu huomattavasti vilkkaamaksi kuin viereisen golfkentän liikenne kesäaikana
-N. 90% käyttäjistä saapuu hallille autolla

*Jäähalli tuo meluhaittoja
-Mm. Malmin jäähallin meluhaitat ovat suuremmat kuin Kehä I:n (2008)
-Myllypuron jäähallin DB on ylittänyt huomattavasti sallitun

*Lähistöllä on jo kaksi muuta jäähallia
-Pirkkolaan 2,5 km
-Paloheinään 2,1 km

*Jäähallihanke ei sovi suunnitellulle alueelle
-Suunniteltu paikka liian ahdas
-Hankkeen ympärille ei jää yhtään tilaa
-Hankkeen paikka esim. teollisuusalueelle
-Autoille ei ole osoitettu tarpeeksi isoa parkkialuetta
Arvoisa adressin vastaanottaja
Olemme keränneet nämä yli 800 nimeä keskustelemalla Maununnevalla ja sen välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten kanssa. Adressin allekirjoittaneista yli 90% ovat Maununnevan asukkaita.
Maununnevan väestömäärä on seuraavanlainen:
0-7- vuotiaita 632
18-64- vuotiaita 1624
ja yli 65-vuotiaita 297
Adressin allekirjoittaneiden osuus on siis alueellisesti erittäin kattava."

 

 

 

 

 Kirjalliset mielipiteet, tilanne 28.2.2012


Kaavamuutoksen valmisteluun liittyen on asemakaavaosastollesaapunut kirjeitse 199 mielipidettä, joista 14 koski osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa, 28 asemakaavan ensimmäistä muutosluonnosta ja 157 korvaavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja tarkennettua asemakaavan muutosluonnosta. Lisäksi on saapunut 8 mielipidekirjettä, joita ei ole kirjattu, koska ne ovat nimettömiä tai allekirjoitus ei ole tunnistettavissa. Suullisia mielipiteitä on esitetty asukastapaamisissa ja puhelimitse. Kirjeisiin sisältyy 67 toisintoa samasta kirjeestä sekä hanketta vastustava adressi (19.10.2011), jossa on yli 800 allekirjoittajaa.

Saadut mielipiteet kohdistuivat siihen, että jäähallin aiheuttama liikenne ja ympäristöhäiriöt kuormittavat asuntoaluetta, rakentaminen hävittää metsää ja tykkitien, ja että halli ei sovi pientaloalueen kaupunkikuvaan. Kirjeissä otettiin vilkkaasti kantaa myös jäähallien sijainnin
tasapuolisuuteen ja ehdotettiin parempia sijoituspaikkoja. Useissa mielipiteissä huomautettiin yhteen urheilulajin suunnatun hallin palvelevan vain suppeata käyttäjäryhmää. Hanketta kannattavia mielipiteitä esitettiin kirjallisesti 41 kpl.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki kommentit tarkistetaan ennen julkaisua, lähetäthän kommenttisi vain kerran.